Ujian 2 dan Pra UPSR 2012

Pra UPSR dan Ujian bulanan / Ujian 2 peringkat sekolah akan diadakan pada 24 – 25 Julai 2012. Murid-murid tahun 6 akan menduduki Ujian Pra UPSR pada masa tersebut manakala murid-murid tahun 3 – tahun 5 akan menduduki Ujian Bulanan / Ujian 2. Ujian ini tidak melibatkan murid-murid di tahun 1 dan tahun 2 kerana meraka dinilai melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Murid-murid dinasihatkan supaya hadir sepanjang masa ujian diadakan. Rujuk jadual ujian di sini. Muat turun Jadual Ujian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s